Kategori Arkiv: Design

Modern webbdesign i en trendig värld  

När du är den som i första hand tänker på virtuella platser där du finner design, så kommer den största platsen för detta att vara gällande hemsidor på nätet. Här handlar det oftast om att finna en balans mellan de visuella designen och den som ska se till att webbplatsen blir funktionell samt lätt att använda för alla besökare. Detta är också den typen av design som du finner mest information om på nätet, där det hela tiden fokuseras på hur viktigt det är både för privatpersoner och företag att vara representerade på nätet. I det fallet gäller det alltså inte bara att vara representerad, utan här handlar det då om att vara representerad på rätt sätt.

Shot of a fashion designer using her digital tablet at work

När det gäller modern webbdesign i en trendig värld så kommer den visuella designen alltid att variera mest i jämförelse med den som innehåller alla de funktioner som ska finnas och vara användarvänliga. Detta beror då i första hand på att det gäller att vara visuellt representerad på olika sätt om du säljer datordelar, modekläder eller driver en ekonomisk rådgivning samt konsultation. På så sätt ser den som skapar den nya webbplatsen till att infoga alla de visuella element som krävs för att beställaren ska få en webbplats som inger förtroende på det visuella planet.

Det viktigaste av allt kommer dock att bli den underliggande designen som med ett annat namn alltid kan kallas för konstruktionen. I denna konstruktion ska det finnas alla de funktioner som användaren eller besökaren söker efter. Det är då mycket viktigt att dessa håller en bra kvalitet och verkligen fungerar i alla mobiler, surfplattor och datorer. I det fallet är det också viktigt att i den visuella designen ha det som idag kallas för responsiv design, vilket då medför att den hemsida som skapas kommer att kunna visas på ett bra och snarlikt sätt i alla mobiler, surfplattor och datorer. Är du sedan en webbdesigner som verkligen vet hur du med text och bild i kombination nära hjärtat hos dina besökare, kommer du att vara en av de som verkligen ligger på toppen i dagens moderna utveckling.

Vad är design?  

Design är något som det ofta talas mycket om, men ibland kan det helt enkelt vara så att du inte riktigt vet vad som menas med design. I och med att design finns i så många olika former kommer detta att vara ett stort begrepp, vilket gör att det finns massor med olika förklaringar till vad design är. Det kommer dock att finnas något som alltid stämmer in när det handlar om detta ämne, och det är då att det står för hur något ser ut eller hur något är format för att det ska fungera på ett effektivt sätt. I övrigt kommer just design att vara något som är mycket varierande och ibland faktiskt också mycket abstrakt.

Picture of freelance designers working together in an office,focus is on blond young woman using laptop

När det gäller den design som handlar om att något ska vara funktionellt och fungera på ett speciellt sätt, så kommer detta att vara det som oftast hör till en produkts konstruktion. Ibland kommer detta också att vara något som ger produkten ett speciellt utseende, men kommer i första hand att vara det som fokuserar på en effektiv användning av produkten. Här är det då oftast en design som handlar om att skapa något i ett CAD-system som sedan ska nå ut till de som ska hantera och skapa de olika produkterna under en tillverkningsprocess. I det fallet handlar denna typ om mycket stora kunskaper och gedigen utbildning.

Om det gäller design inom området som enbart behandlar hur en produkt ska se ut eller hur något i den virtuella världen ska se ut, så kommer detta att vara något som handlar om mode och trend. Detta gäller också många gånger alla de modeskapare som skapar alla de populära kläderna. I det fallet är det dock en balansgång mellan funktion och utseende som måste till, då plaggen även ska vara bekväma att använda. I den virtuella värden handlar design mycket om hur en webbsida ska se ut, men även här kommer detta att kunna innebära och handla om hur olika saker ska fungera för att vara effektiva och användarvänliga. Här kan du snabbt se att design nästan alltid handlar om funktion och kombination med utseende.

Decada