Belysningens designutveckling

Belysningens designutveckling

Under de senaste åren har designen tagit stora steg framåt. Även inom belysning och lampor har designen gått framåt. Belysning har varit med människan sedan lång tid tillbaka i en eller annan Les Mer»

Designklassikern Barcelona

Designklassikern Barcelona

Fåtöljen Barcelona är en riktigt designklassiker och som även tillhör en av världens mest kopierade möbler. Barcelonastolen, som den också kallas, designades av Ludwig Mies van der Rohe och Lilly Reich. Det Les Mer»

Svensk glaskonst

Svensk glaskonst

Svensk glaskonst har idag en etablerad och framstående roll inom designvärlden och det har vi de första småländska glasbruken att tacka för. Glaskonst var länge ett italienskt hantverk vars yrkeshemlighet var väl Les Mer»

Textildesign

Textildesign

Textildesign är ett brett och samtidigt smalt område, eftersom textildesign i grunden alltid handlar om att utforma mönster, former och färger till textilier, samtidigt som textilierna kan användas på så många olika Les Mer»

Studera kläddesign

Studera kläddesign

Många drömmer om att kunna försörja sig på att designa kläder, och det är inte en omöjlig dröm – det finns flera exempel på svenskar som har lyckats i modebranschen och satt Les Mer»

 

Finns det design i konstruktioner?  

När det handlar om design så är detta i stort sett något som finns i allt du ser och använder. Detta gör att design är något som är mycket svårt att definiera och att det kan ha massor av olika former. Här handlar det då inte bara om den form och de utseende som du kan se med ögat. Detta är bara den lilla del av design som kallas för visuell design. Naturligtvis kommer denna att vara mycket viktig när det gäller olika saker, och det blir automatiskt den delen av design som får oss att uppskatta en produkt. Hur som helst finns det något som kallas för konstruktionsdesign, och detta är då det som många gånger börjar på pappret via en ritning som seden blir det som gör att olika saker blir användbara och lätta att använda.

Education Friends Lifestyle Digital Device Group Concept

Här handlar det inte bara om att de saker som tillverkas med hjälp av konstruktionsdesign blir lättanvända, utan genom att noggrant planera denna del av design, så kommer även detta att medföra en bättre eller sämre kvalitet på den produkt eller det redskap som tillverkas. Med det sagt kommer det alltså att finnas design i allting som har med konstruktioner att göra. Det som skiljer mellan konstruktionsdesign och den visuella designen som också går under namnet visuell kommunikation är just vilken utbildning som måste finnas för att utföra jobbet.

När det gäller visuell design så kommer det inte att behövas någon utbildning, utan här är det egentligen den estetiska blicken som ligger till grund för detta. Naturligtvis kommer det alltid att vara en fördel att vara den som har konstnärlig eller en utbildning inom marknadsföring, när detta jobb ska utföras men detta är inget krav för att lyckas. När detta jämförs med konstruktionsdesign så kommer detta att vara helt annorlunda. Här handlar det om allt från CAD-ritningar till kunskaper gällande hållfasthet, mekanik samt även elektronik och hur allt detta kan sammanfogas på ett säkert och effektivt sätt för att det ska fungera. Här är det naturligtvis också viktigt med visuell design, men detta kommer som ett andra steg då funktionen och kvaliteten samt säkerheten alltid är den viktigaste.

Design eller funktion – Vad är viktigast?  

När det nu har behandlats visuell design och konstruktionsdesign på denna lilla informativa blogg, så kommer det naturligtvis att innebära en sista fråga. Denna är då vilket av dessa två som är det viktigaste när det gäller design. Detta kommer också att vara något som blir mycket svårt att svara på om svaret ska gälla allt det som handlar om design. I det fallet kommer det helt enkelt inte att kunna ges ett klart svar på vad som är viktigast. Här kommer du då att få dela upp olika saker och produkter som innehåller design av någon typ för att vara den som ska få ett begrepp om vad som är viktigast gällande olika kategorier av produkter.

Om det enbart gäller saker som du ska se på och kanske bara beundra, eller även när det gäller vissa typer av kläder som du bara ska använda en eller två gånger i livet, så kommer då alltid den visuella designen och det utseende som produkten har att vara det viktigaste. Här spelar det ingen roll om du verkligen trivs med att använda det eller om det ens är något som är användbart. Det är dock bara inom dessa områden som den visuella designen kan vara det enda och det mest viktiga som finns inom design. Gällande allt annat kommer det att vara en kombination mellan konstruktionsdesign och visuell design eller enbart konstruktionen som gäller.

Beautiful hipster woman using laptop at cafe

På så sätt kommer allt som rör produkter som ska ha en viss funktion, kvalitet och användarvänlighet att vara de som är föremål för konstruktionsdesign. Denna typ av design kommer då att finnas i två versioner. Konstruktionsdesign finns i visuell modell och även i de modeller som du kan ta på i verkliga livet. När det gäller en visuell design på nätet kommer denna alltid att vara högst beroende av konstruktionsdesign. Då detta kommer att vara alla de delar du inte ser på nätet som gör att den design du ser verkligen fungerar på ett sätt som du förstår. I och med detta kommer alltid konstruktionsdesign att vara det som är viktigare än den visuella designen.

Modern webbdesign i en trendig värld  

När du är den som i första hand tänker på virtuella platser där du finner design, så kommer den största platsen för detta att vara gällande hemsidor på nätet. Här handlar det oftast om att finna en balans mellan de visuella designen och den som ska se till att webbplatsen blir funktionell samt lätt att använda för alla besökare. Detta är också den typen av design som du finner mest information om på nätet, där det hela tiden fokuseras på hur viktigt det är både för privatpersoner och företag att vara representerade på nätet. I det fallet gäller det alltså inte bara att vara representerad, utan här handlar det då om att vara representerad på rätt sätt.

Shot of a fashion designer using her digital tablet at work

När det gäller modern webbdesign i en trendig värld så kommer den visuella designen alltid att variera mest i jämförelse med den som innehåller alla de funktioner som ska finnas och vara användarvänliga. Detta beror då i första hand på att det gäller att vara visuellt representerad på olika sätt om du säljer datordelar, modekläder eller driver en ekonomisk rådgivning samt konsultation. På så sätt ser den som skapar den nya webbplatsen till att infoga alla de visuella element som krävs för att beställaren ska få en webbplats som inger förtroende på det visuella planet.

Det viktigaste av allt kommer dock att bli den underliggande designen som med ett annat namn alltid kan kallas för konstruktionen. I denna konstruktion ska det finnas alla de funktioner som användaren eller besökaren söker efter. Det är då mycket viktigt att dessa håller en bra kvalitet och verkligen fungerar i alla mobiler, surfplattor och datorer. I det fallet är det också viktigt att i den visuella designen ha det som idag kallas för responsiv design, vilket då medför att den hemsida som skapas kommer att kunna visas på ett bra och snarlikt sätt i alla mobiler, surfplattor och datorer. Är du sedan en webbdesigner som verkligen vet hur du med text och bild i kombination nära hjärtat hos dina besökare, kommer du att vara en av de som verkligen ligger på toppen i dagens moderna utveckling.

Vad är design?  

Design är något som det ofta talas mycket om, men ibland kan det helt enkelt vara så att du inte riktigt vet vad som menas med design. I och med att design finns i så många olika former kommer detta att vara ett stort begrepp, vilket gör att det finns massor med olika förklaringar till vad design är. Det kommer dock att finnas något som alltid stämmer in när det handlar om detta ämne, och det är då att det står för hur något ser ut eller hur något är format för att det ska fungera på ett effektivt sätt. I övrigt kommer just design att vara något som är mycket varierande och ibland faktiskt också mycket abstrakt.

Picture of freelance designers working together in an office,focus is on blond young woman using laptop

När det gäller den design som handlar om att något ska vara funktionellt och fungera på ett speciellt sätt, så kommer detta att vara det som oftast hör till en produkts konstruktion. Ibland kommer detta också att vara något som ger produkten ett speciellt utseende, men kommer i första hand att vara det som fokuserar på en effektiv användning av produkten. Här är det då oftast en design som handlar om att skapa något i ett CAD-system som sedan ska nå ut till de som ska hantera och skapa de olika produkterna under en tillverkningsprocess. I det fallet handlar denna typ om mycket stora kunskaper och gedigen utbildning.

Om det gäller design inom området som enbart behandlar hur en produkt ska se ut eller hur något i den virtuella världen ska se ut, så kommer detta att vara något som handlar om mode och trend. Detta gäller också många gånger alla de modeskapare som skapar alla de populära kläderna. I det fallet är det dock en balansgång mellan funktion och utseende som måste till, då plaggen även ska vara bekväma att använda. I den virtuella värden handlar design mycket om hur en webbsida ska se ut, men även här kommer detta att kunna innebära och handla om hur olika saker ska fungera för att vara effektiva och användarvänliga. Här kan du snabbt se att design nästan alltid handlar om funktion och kombination med utseende.